Kontakt

Centrum Obsługi sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A, lok. 105

53-125 Wrocław

tel. +48 71 738 39 24

lp.ti-oc@tkanok

lp.ti-oc//:sptth